Over

In december 2017 is het Genootschap van Onafhankelijke Adviseurs Golfbanen (GOAG) opgericht. Dit met als missie en doel om ondersteuning te bieden om “de kwaliteit van aanleg, onderhoud en beheer van golfbanen structureel op een duurzaam hoger niveau te brengen/te houden”

Argumentatie voor de oprichting was om:

 • Adviezen af te stemmen op de specifiek Nederlandse situatie, onder andere wat betreft veranderende wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen.
 • Het belang van onafhankelijke deskundigheid te onderstrepen.
 • Meerwaarde te benadrukken, die het heeft om gezamenlijk kennis en ervaringen uit te wisselen.
 • Aan de markt kenbaar te maken, dat in Nederland deskundige en goede kennis aanwezig is op het gebied van golfbaanaanleg, -onderhoud en -beheer.

De bij het genootschap aangesloten adviseurs zijn:

 • Ernst Bos
 • Niels Dokkuma
 • Maurice Evers
 • Jan van Mondfrans
 • Ian Ouwerkerk
 • Casper Paulussen
 • Lambert Veenstra

De GOAG-adviseurs zijn divers in hun expertises, waardoor zij elkaar met hun specialismen kunnen versterken en daardoor in staat zijn om snel en breed multidisciplinair te opereren voor opdrachtgevers.

De GOAG adviseurs kunnen daarom een meerwaarde geven aan projecten en aan opdrachtgevers doordat zij werken volgens de normen van o.a.:

 • Het bieden van een toegankelijk portaal aan partijen die hoogwaardig en onafhankelijk advies wensen inzake aanleg, onderhoud en beheer van golfbanen.
 • Het borg staan voor deskundig, objectief en onafhankelijk advies op het gebied van golfbaanaanleg, -onderhoud en -beheer.
 • Volledig vrij van commerciële belangen
 • Zelfstandig opererend in de markt vanuit een professionele organisatie in de golfsector
 • Advies voornamelijk voor de intensief beheerde delen van de golfbaan; de kortgrasvegetaties.
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Werken volgens gedragscodes, zekerheden en algemene voorwaarden (bijvoorbeeld conform De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), of opvolgers van deze regeling dan wel gelijkwaardig).
 • Handelen minimaal op HBO werk- en denkniveau en hebben een bewezen staat van dienst om te adviseren over de aanleg, het onderhoud of het beheer van een golfbaan.
 • Richten zich primair op golfbaanonderhoud en -beheer vanuit hun kennis van de specifiek Nederlandse situatie wat betreft bodem, waterhuishouding, klimaat, wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen.
 • Adviseren op het verbeteren en borgen van de structurele kwaliteit op de lange termijn, zonder de urgentie van de korte termijn uit het oog te verliezen.
 • Uitwisseling van kennis en ervaringen binnen het GOAG, dit te bundelen en af te stemmen op toekomstbestendig terreinbeheer van golfbanen in met name Nederland.
 • Bevorderen van objectieve kaders door afstemming van gevalideerde protocollen, opzet van adviezen en uitwisseling van tools gericht op ‘structurele kwaliteit van golfbanen’.