Lambert Veenstra

Vag

Projecten vergen een intensief en inventief traject, waarin uitgangspunten en voorwaarden goed moeten worden geanalyseerd en complexe procedures soms moeten worden doorlopen. Dit vraagt om goede afstemming en kennis van de processen en van de inhoudelijke materie vanaf het voortraject tot en met de realisatie, het onderhoud en de exploitatie.

Afgestudeerd aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School (nu Larenstein) is Lambert Veenstra  al vanaf 1990 (bij voormalig Grontmij) gespecialiseerd in golfbaanprojecten en in 2005 is VAG daarna opgestart als zelfstandig gespecialiseerd adviesbureau voor golfbanen.

De advisering van VAG betreft o.a.

  • opstellen van haalbaarheidsinventarisaties
  • adviseren in het doorlopen en in het begeleiden van planprocessen
  • voorbereiding en engineering van projecten (PvE’s, bestekken, ramingen, etc..)
  • cultuur- en civieltechnische aanleg- en renovatieadviezen
  • aanbesteding, directievoering en begeleiding van de uitvoering
  • inventarisatie en adviezen voor kwaliteitsverbeteringen golfbanen, meerjarenplannen
  • advies in efficiëntie personeel, machinepark, zelf doen of uitbesteding onderhoud
  • opstellen onderhoudsbestekken en aanbesteding
  • advies in management en beheer onderhoud

Een initiatief, een realisatie of het onderhoud en exploitatie van een golfbaan is gebaat bij een goede afstemming van alle aspecten waar men mee te maken krijgt. Dit dient met zorg te gebeuren, zodat geen vertragingen gaan ontstaan, knelpunten vroegtijdig worden uitgewerkt en problemen en kostenoverschrijdingen zoveel mogelijk worden voorkomen.