Jan van Mondfrans

Vanaf het begin van de ontwikkeling van golfbanen in Nederland (1985) was Jan van Mondfrans betrokken bij de realisatie van meer dan 160 banen. Daarnaast introduceerde hij als eerste bemesting schema’s en leerde greenkeepers efficiënter te werk te gaan.

Na verkoop van zijn bedrijf ProGrasS richtte hij zich op het adviseren en ondersteunen van baancommissarissen en hoofdgreenkeepers om projectmatig problemen op te lossen.

Kan de topbanen tot zijn klantenkring rekenen.

Advies over:

  • Kwaliteitsverbetering van greens en fairways
  • Efficiënt golfbaan onderhoud
  • Opzetten, implementeren en begeleiding van jaar en weekplanning
  • Onderhoudsbeleidsplannen
  • Onderhoud in eigen beheer of uitbesteden
  • Advies omtrent renovaties van de golf baan
  • Nulmetingen en scans ter monitoring van de kwaliteit

Jan van Mondfrans