Ernst Bos

Sinds 1990 werkzaam als beheerder, docent en adviseur in de buitensport- en golfsector in Nederland en Vlaanderen. Gespecialiseerd in cultuurtechnische en agronomische aspecten van onderhoud, renovatie en aanleg van sportgrasvegetaties. Gericht op het realiseren van structurele speelkwaliteit door het sturen in natuurlijke processen in gras, grasvegetatie en bodem. Met oog voor duurzaamheid en kostenbeheersing in alle facetten. In 2006/2007 mede-ontwikkelaar van de quickscan-systematiek voor kwaliteitsbeoordeling en monitoring, de basis van het kwaliteitshandboek Golfbanen. Overdrager van kennis in velerlei vormen en verschillende niveaus. Meedenker in nieuwe ontwikkelingen.

  • Kwaliteitsbeoordelingen, nulmetingen, monitoring
  • Onderzoek en advies bij groeiplaats- en waterhuishoudingsvraagstukken
  • Advies en plannen voor bemesting, onderhoud, beheer en toplaagrenovaties
  • Cultuurtechnische begeleiding
  • Second opinion

“Voor een duurzame, betaalbare golfbaan van hoge kwaliteit moet je zoveel mogelijk aansluiten bij de natuurlijke processen in grasmat en bodem. Het is een kwestie van bevorderen, afremmen en in de gewenste richting sturen. Dat vraagt vaak om bijstelling van traditionele opvattingen over beheer en onderhoud”.

E.V. Bos

Ing. Agrarische Milieukunde (RHLS Groningen, 1985), Ing. Bosbouw en Natuurbeheer (Larenstein, 1989).