Casper Paulussen

NiB ScanPro (Casper Paulussen) is momenteel actief op meer dan 70 golfbanen in Nederland en behalve in Nederland worden ook in België en Duitsland de activiteiten nu verder uitgebreid. De werkzaamheden van NiB ScanPro richten zich op

  1. De cultuurtechnische én
  2. De speltechnische kwaliteit van de golfbaan,
  3. Het beheer (en ontwikkeling) van de rough
  4. De algehele presentatie van de golfbaan.

Met periodieke (jaarlijkse) intensieve veldmetingen heeft men direct inzicht op zowel de actuele kwaliteit als de kwaliteitsontwikkeling van grasmat en bodem. In heldere rapportages voorzien van grafieken en tabellen ontstaat zo een gedetailleerd overzicht van de kwaliteit en de meerjarige kwaliteitsontwikkeling (cultuur- en speltechnisch) met praktische adviezen voor het beheer. Met gerichte onderhoudsadviezen kunnen eventuele knelpunten worden opgeheven en kan de golfbaan duurzaam en binnen het kader van de Green Deal worden onderhouden. NiB ScanPro heeft de technische formats geleverd voor het ‘Kwaliteitshandboek Golfbanen’. Dit zijn ook de formats die NiB standaard gebruikt bij de rapportages.

Casper Paulussen heeft ruim 30 jaar praktijkervaring in het beheer van golfbanen – als hoofdgreenkeeper en als onafhankelijk adviseur, heeft trainingen gevolgd bij de STRI (UK-Bingley) en is BIGGA member.